Kan onze tank voor vloeibare mest een gierput vervangen?

Onze flexibele opvangbak met onovertroffen waarde voor het beheer van vloeibare meststoffen en ander agrarisch afvalwater is efficiënt en gebruiksvriendelijk. In feite kan onze tank een gierput vervangen voor praktische, kosteneffectieve opslag. Wij zullen dit onderwerp in detail behandelen in ons artikel. En als je van plan bent om teinvesteren in een oplossing voor drijfmestopslag. Mis de volgende regels op deze pagina niet!

Wat is een gierput?

De gierput is een apparaat dat wordt gebruikt voor landbouwbeheer. Onze afvalwater- en regenwatertanks slaan vloeibaar afval op van vee, … Zoals varkens, bijvoorbeeld. Het wordt meestal in de grond uitgegraven en afgedekt met een waterdicht dekzeil . Dit voorkomt dat vloeistoffen ontsnappen en de grond en het omringende grondwater verontreinigen. Luchtspleten laten lucht circuleren in de kuil om de afbraak van organisch materiaal te bevorderen. Maar ook tot de vorming van gassen zoals methaan en kooldioxide. Dit proces heet anaerobe vergisting en kan worden gebruikt om energie op te wekken.

Als de scheuren echter niet talrijk genoeg zijn of als het verteringsproces wordt onderbroken. Hierdoor komen er onaangename geuren uit de put. Het nadeel van de traditionele gierput. Het niveau en de kwaliteit van de vloeistoffen binnenin moeten regelmatig worden gecontroleerd. Zij moeten ook voortdurend worden afgevoerd om morsen of bodemverontreiniging te voorkomen.

Wat zijn de nadelen en risico’s van gierputten?

Drijfmestputten kunnen verschillende nadelen en risico’s voor het milieu en de volksgezondheid met zich meebrengen:

Bodem- en grondwaterverontreiniging:

Putten kunnen lekken of overlopen. Het resultaat is bodem- en grondwaterverontreiniging door zeer vervuilend vloeibaar afval.

Uitstoot van broeikasgassen :

De anaerobe vergisting die in de putten plaatsvindt, kan aanzienlijke hoeveelheden methaan genereren. Daardoor kan het een broeikasgas produceren dat mogelijk schadelijk is voor het klimaat.

Geur :

Putten kunnen onaangename geuren verspreiden als anaerobe vergisting niet goed wordt beheerd. Dit kan de levenskwaliteit van omwonenden aantasten.

Gezondheidsrisico’s :

Vloeibaar afval kan ziekteverwekkende micro-organismen bevatten, zoals bacteriën. Maar ook virussen en parasieten die gevaarlijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid.

Regelmatige behandeling nodig :

Putten moeten regelmatig worden behandeld om problemen zoals overbelasting te voorkomen. Om morsen en lekken van de opgeslagen vloeistof te voorkomen.

In het algemeen moet deinstallatie van containers, tanks of gierputten op verantwoorde wijze worden ontworpen, gebouwd en beheerd om de risico’s voor het milieu en de gezondheid van het personeel dat op de locatie werkt tot een minimum te beperken. Dit kan omvatten regelmatige controle niveaus en kwaliteit van vloeibaar afval, gebruik van luchtdichte voeringen, controle op luchtscheuren, behandeling van vloeibaar afval voor de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren en de ruikt en de naleving van de geldende milieunormen.

Kan onze flexibele tankinstallatie een gierput vervangen?

Flexibele tanks voor vloeibare meststoffen, regenwater, drinkwater of ander afvalwater zijn een ideale opslagoplossing voor producenten, kwekers en landbouwers. Onze afgeprijsde flexibele PVC-tank biedt een hogere opslagcapaciteit met een volume van 1.000 liter tot 100.000 liter (opslagcapaciteit van 1 m³ tot 100 m³). De installatie van een flexibele tank is geschikter en economischer dan traditionele gierputten of andere stalen of betonnen opslagoplossingen.

Bij het bepalen van de vervanging van een giertank moet met verschillende factoren rekening worden gehouden. De hoeveelheid vloeibare meststof die moet worden opgeslagen, de geldende milieuvoorschriften, veiligheidseisen, prijs en locatie zijn allemaal factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Dat is precies wat u kunt bereiken met onze zelfdragende mengmesttank.

Over het algemeen zijn onze flexibele tanks het meest geschikt voor kunstmest- en gieropslagfaciliteiten. U kunt duizenden liters bevatten zonder vrees voor lekkage of verdamping van uw vloeistof. Flexibele tanks kunnen gemakkelijk worden vervoerd en geïnstalleerd, waardoor ze de meest praktische oplossingen zijn voor landbouwbedrijven.

Bij de keuze van de flexibele tank moet zorgvuldig te werk worden gegaan. Deze moet voldoen aan de geldende normen(ISO-certificaat) voor oplossingen voor de opslag van agrarisch afvalwater. Dit kan eisen omvatten inzake retentie, reinigingsniveaus, brandveiligheid en de kwaliteit van de gebruikte materialen. Onze flexibele tank van technische stof voldoet aan de behoeften en beperkingen van dit soort projecten. Aanbevolen wordt een deskundige op het gebied van de opslag van afvalwater en andere vloeistoffen uit de landbouw te raadplegen om de meest geschikte volumeopties te beoordelen.

Voordelen van de flexibele PVC-tank voor de opslag van landbouwafvalwater

Flexibele PVC-tanks zijn een populaire keuze voor de opslag van agrarisch afvalwater. Ze bieden verschillende voordelen ten opzichte van traditionele opties, zoals betonnen of metalen tanks.

  1. Flexibele tank met flexibele installatie: onze PVC-tanks kunnen in minder dan 2 uur worden geïnstalleerd, zonder dure funderingen of grondwerken.

  2. Betaalbare flexibele tank: onze flexibele tanks zijn over het algemeen betaalbaarder dan betonnen, plastic of metalen opslagtanks. Dit maakt ze toegankelijker voor professionals die het zich niet kunnen veroorloven te investeren in duurdere opties.

  3. Flexibele tank met hoge chemische weerstand: onze zelfdragende tanks zijn gemaakt van materialen die bestand zijn tegen agressieve chemicaliën. Zij zijn absoluut geschikt voor de opslag van landbouwafvalwater. Onze flexibele tanks zijn ook bestand tegen UV- en weersschade.

  4. Flexibele tank met veilige opslag: onze flexibele tanks hebben versterkte en afgedichte naden om maximale veiligheid te garanderen bij de opslag van landbouwafvalwater. Het risico van lekken of scheuren wordt geminimaliseerd door de PVC-coating. Dit garandeert de bescherming van het milieu en de veiligheid van de mensen.

  5. Flexibele tank met ISO-conformiteit: onze zelfdragende tanks voldoen aan specifieke voorschriften. Onze tank voldoet aan de huidige normen voor de exploitatie van landbouwafvalwater en de bescherming van het milieu.

Kan onze flexibele regenwatertank ook worden gebruikt voor vee?

Een flexibele tank voor de veehouderij: zuinig en veelzijdig

Onze flexibele tank dient ook als regenwateropvang. Het is ontworpen om vele liters regenwater op te slaan die van het dakoppervlak van uw gebouw worden opgevangen. Uw regenwateropslag kan dan worden gebruikt als waterbron voor het vee. Onze flexibele regenwateropslagtank biedt verschillende voordelen ten opzichte van een conventionele starre tank. Ten eerste is de aankoopprijs veel lager.

Technische kenmerken van onze flexibele tank: schimmelwerend en bestand tegen extreme temperaturen

Ten tweede is onze flexibele tank schimmelwerend, in tegenstelling tot een stalen, betonnen of harde plastic tank. Het ontwerp voorkomt dat algen en andere bacteriën het water dat je opslaat besmetten. Vervolgens heeft onze regenwatertank tijdens de fabricage een anti-UV behandeling ondergaan. Dit maakt buiteninstallatie zonder problemen mogelijk, aangezien de flexibele tank van onze tank bestand is tegen temperaturen van -35°C tot 75°C.

Een opslagoplossing op maat van uw landbouwbehoeften

De veelzijdigheid van onze opslagoplossing voor afvalwater en regenwater is een grote troef. U hoeft geen producten te bestellen bij verschillende leveranciers. Onze flexibele tankwagen dekt alle soorten behoeften voor uw boerderij of veehouderij (bv. productie van duizenden liters melk). Onze flexibele tanks kunnen worden geïnstalleerd in een bovengronds station of in een half ingegraven positie in uw bodem. Bovendien kan de landbouwblaas worden opgevouwen en vervoerd naar een andere plaats naargelang uw opslagbehoeften.

De robuustheid van onze flexibele tank garandeert een optimale conservering van uw vloeistoffen

Dankzij de de technische stof van de tank is zowel robuust als duurzaamopslag van regenwater of drinkwater om te drinken of uw gebouwen schoon te maken, opslag van melk van uw veehouderij, opslag van uw bluswatervoorziening of de opslag van brandstof voor uw landbouwmachines zijn veilig voor de gel of extreme hitte. Dit zorgt ervoor dat regenwater, drinkwater, meststoffen of andere vloeistoffen die in de tank zijn opgeslagen schoon blijven voor al je gebruik.

Deel het!
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Vind uw flexibele tank tegen de beste prijs!
Door te investeren in een watercollector bespaart u geld op uw rekeningen en helpt u tegelijkertijd de hulpbronnen van onze planeet te beschermen.
Populaire artikelen
Ontvang het laatste nieuws

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en mis geen enkele promotie!

Geen spam, alleen meldingen over nieuwe producten, updates en promoties.

Categorieën

Andere artikelen