De wettelijke regeling voor stormwater

De wettelijke regeling voor regenwater bepaalt de regels en verantwoordelijkheden met betrekking tot de afvoer en het beheer van regenwater. De geldende wetten, codes en voorschriften zijn van toepassing. Evenals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten in Frankrijk.

Regenwater in het Burgerlijk Wetboek

Volgens het Burgerlijk Wetboek wordt regenwater beschouwd als natuurlijk water . De stroom van regenwater wordt geregeld door de regels van het gewoonterecht. Sommige van deze erfdienstbaarheden kunnen echter worden ingesteld om een stormwaterafvoerproject op een perceel te regelen. Het hangt allemaal af van de behoeften van het project van de eigenaar. Dit kan bijvoorbeeld voor een regenwaterrecuperatieproject zijn.

De stedenbouwkundige code en regenwater

De stedenbouwkundige code bevat ook specifieke regels voor stormwaterbeheer bij stedelijke projecten. De stedenbouwkundige code kan onder meer sanerings- of regenwaterafvoerwerken opleggen aan een perceel. De artikelen die aan deze code zijn gekoppeld, specificeren ook de verplichtingen van eigenaars van onroerend goed. Maar ze beschrijven ook gemeenschappelijke rechten op het gebied van regenwaterbeheer.

Aansprakelijkheid van landeigenaren

Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het regenwater op hun terrein. Maar ze kunnen ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die dit water veroorzaakt bij hun buren of het publiek. De erfdienstbaarheid van gemeen recht kan ook eisen dat elke eigenaar zijn evacuatieverplichtingen nakomt. Maar ook het regenwaterafvoersysteem.

Wettelijke vereisten en regenwater

Het is belangrijk om te weten dat er bepaalde wettelijke vereisten kunnen gelden voor regenwater. Vooral als het gaat om het lozen van afvalwater in waterlopen of het respecteren van het milieu. Het is daarom raadzaam een gespecialiseerde advocaat te raadplegen wiens praktijk en specialisatie in overeenstemming zijn met het milieurecht. Zo kent u de plichten en rechten in verband met de wettelijke regeling van het regenwater in dit specifieke geval.

Wat is de erfdienstbaarheid van waterbeheer?

De erfdienstbaarheid van waterbeheer is een recht dat een landeigenaar toegang geeft tot water voor irrigatie. Of bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening op het terrein van een buurman. Deze erfdienstbaarheid voor de regulering van het regenwater is meestal vastgelegd in wetsartikelen. De erfdienstbaarheid kan worden beperkt in de tijd of in de hoeveelheid gebruikt water. Easements voor stormwaterafvoer worden vaak gebruikt in gebieden waar detoegang tot water beperkt is. Maar ook voor landbouw-, plattelands- en veeteeltgebieden.

Wat zijn de verplichtingen van een eigenaar met betrekking tot stormwaterafvoer en -beheer?

In juridische termen is de eigenaar verantwoordelijk voor het afvloeien van regenwater binnen zijn eigendom. Volgens het burgerlijk recht is het verplicht om natuurlijke erfdienstbaarheden te onderhouden. Zoals waterbronnen en afwateringskanalen, in een goede staat van onderhoud. Als er een bouw- of renovatieproject wordt uitgevoerd op het terrein, moeten de werkzaamheden voldoen aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Evenals de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking totde afvoer van regenwater. De eigenaar moet rekening houden met de afwateringsbehoeften van de onderliggende percelen. Als er werkzaamheden nodig zijn aan afwateringskanalen of waterbronnen. Het is vaak nodig om toestemming te krijgen van elke betrokken buur en om te voldoen aan de wettelijke verplichting met betrekking tot de afvoer van afvalwater.

Kortom, regenwaterbeheer is een belangrijk aspect van het onroerend goed dat op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving moet worden beheerd. Om de gezondheid en veiligheid van elke naburige huiseigenaar te garanderen.

Wat is particuliere regenwateropvang?

Particuliere regenwateropvang is een systeem voor het opvangen, opslaan en hergebruiken van regenwater dat op de daken en buitenoppervlakken van particuliere eigendommen valt. Particuliere regenwateropvang kan het drinkwaterverbruik in woningen helpen verminderen. Dit water helpt overstromingen onder controle te houden door de hoeveelheid water die in het rioolstelsel stroomt te verminderen. Regenwater opvangen is uw recht. Je moet gewoon de wetgeving respecteren van de gemeente waar je woont. De opvang en opslag van regenwater is in elke gemeente geregeld.

Flexibele tank: de eenvoudigste oplossing voor de installatie van een regenwateropvangsysteem!

Een flexibele PVC-regenwatertank heeft het voordeel dat hij zowel binnen als buiten het huis kan worden geïnstalleerd. Hij kan in een kruipruimte, in een tuin, in een moestuin, op een dakterras, op een terras, op een balkon of op een ander stuk grond geplaatst worden. (paardenland, braakland, enz.). Het regenwater dat het hele jaar door op uw dak valt, vangt u snel op. Het water wordt dan via de gootcollector naar de tank geleid. Om de prestaties van je werk te optimaliseren, raden we bovendien aan om een geotextiel en een elektrische pomp te installeren.

Zodra het water in de tank is opgeslagen. Hij kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het reservoir kan worden gebruikt voor verschillende activiteiten, zoals het besproeien van tuinen. Maar het wordt ook gebruikt om het toilet door te spoelen, de wasmachine aan te drijven, de auto te wassen, enz. U kunt uw PVC regenwatertank uitrusten met een filtersysteem voor de dakgootcollector. Dit houdt bladeren en losse elementen tegen, zodat ze de inhoud van de tank niet kunnen verontreinigen. Het is belangrijk de extra filters regelmatig te reinigen om een goede kwaliteit van het opgeslagen water te behouden.

Het is belangrijk op te merken dat regenwater dat wordt opgevangen in een flexibele tank van hoogwaardig PVC niet mag worden gebruikt voor menselijke of dierlijke consumptie zonder adequate ontsmetting. Stormwater kan bacteriën en verontreinigingen bevatten van de oppervlakken waarop het valt. Ter informatie: het gebruik van actieve kool, keramische filters en osmose filters zijn het meest populair bij gezinnen die hun regenwater willen filteren in een flexibele regenbak.

Deel het!
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Vind uw flexibele tank tegen de beste prijs!
Door te investeren in een watercollector bespaart u geld op uw rekeningen en helpt u tegelijkertijd de hulpbronnen van onze planeet te beschermen.
Populaire artikelen
Ontvang het laatste nieuws

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en mis geen enkele promotie!

Geen spam, alleen meldingen over nieuwe producten, updates en promoties.

Categorieën

Andere artikelen