Wat is niet-drinkwater?

Niet-drinkbaar water is water dat als onveilig wordt beschouwd om te drinken door de aanwezigheid van verontreinigingen zoals bacteriën. Maar ook virussen, zware metalen, pesticiden en andere gevaarlijke stoffen. Dit water is ook te vinden in natuurlijke bronnen zoals rivieren, meren en beken. Net als inslecht onderhouden drinkwaternetwerken. Je kunt dit water niet consumeren. Ze moeten indien mogelijk worden vermeden, tenzij u het water kunt steriliseren, ontsmetten en zuiveren. Als het water voldoet aan de WHO-drinkwatercriteria en geen gezondheidsrisico vormt (sanitaire voorzieningen). Ze kunnen worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden.

Soorten niet-drinkwater

Er zijn verschillende soorten niet-drinkwater in Frankrijk. De meeste van deze wateren worden als zodanig beschouwd vanwege de aanwezigheid van verontreinigingen zoals bacteriën. Maar ook virussen, pesticiden en zware metalen. Vervuiling is evenzeer verantwoordelijk. Oppervlaktewater zoals rivieren en meren kunnen worden verontreinigd door industrieel afval, dierlijk afval of in de landbouw gebruikte pesticiden. Deze verontreinigingen kunnen ernstige ziekten veroorzaken als het water onbehandeld wordt geconsumeerd. Grondwater wordt opgepompt uit de grondwaterspiegel. Ze kunnen ook verontreinigd zijn door chemische stoffen zoals nitraten. Deze verontreinigingen kunnen via de bodem in het grondwater terechtkomen.

Bovendien kunnen sommige natuurlijke bronwaters als ondrinkbaar worden beschouwd vanwege de aanwezigheid van mineralen die gezondheidsproblemen zoals nierstenen of spijsverteringsstoornissen kunnen veroorzaken.

Wat is regenwater?

Regenwater is water dat uit de lucht valt en kan worden opgevangen op oppervlakken zoals daken, erven en straten. Het wordt over het algemeen als ondrinkbaar beschouwd omdat het verontreinigingen kan bevatten zoals bacteriën, virussen, zware metalen en organische verontreinigingen. Deze verontreinigingen kunnen al in de lucht aanwezig zijn voordat de regen valt. Of ze worden opgevangen door regen die op verontreinigde oppervlakken valt.

Regenwater mag niet voor voedingsdoeleinden worden gebruikt zonder het eerst te behandelen om mogelijke pesticiden of enige vorm van verontreiniging te verwijderen. In Frankrijk is het verplicht om regenwater te laten analyseren door de bevoegde sanitaire instanties. Als je het wilt gebruiken om te drinken of te koken. Regenwater dat van daken afstroomt is ondrinkbaar water dat risicovolle minerale stoffen bevat die een reëel gevaar voor de gezondheid vormen.

En toch wordt regenwater beschouwd als het zuiverste water! Dit is water dat u kunt gebruiken in plaats van uw kraanwater. Dit geeft u de mogelijkheid om actie te ondernemen met betrekking tot uw bevoorradingsbron. U kunt uw drinkwater beschermen door niet-drinkbaar water te behandelen. Wij informeren u over de verschillende parameters die essentieel zijn voor het dagelijks verbruik van regenwater om een meer verantwoord gedrag aan te nemen. We willen u graag helpen.

Definitie van drinkwater

De term“drinkwater” verwijst naar water dat veilig kan worden gedronken voor menselijke consumptie. Dit geldt voor flessenwater of het water dat uit uw kraan stroomt. Het is een kostbare hulpbron die geleidelijk opraakt. De kwaliteit van het drinkwater wordt over het algemeen gecontroleerd door gezondheids- en hygiënenormen. Dit omvat voorschriften inzake chemische en microbiologische parameters. Beheer van drinkwaterdistributie. Maar de controle van afvalwater wordt ook beheerd door openbare diensten (afdeling sanitaire voorzieningen). Terwijl de consumptie wordt geregeld door de lokale autoriteiten.

Bestrijdingsmiddelen en chemische stoffen kunnen een risico vormen voor de kwaliteit van drinkwater. Dit geldt vooral in landbouwgebieden. De kwaliteitsnormen voor drinkwater verschillen van land tot land en worden vastgesteld door deWereldgezondheidsorganisatie (WHO). De levering van schoon water is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen overal ter wereld.

Kan regenwater drinkbaar worden gemaakt?

Het is mogelijk om regenwater geschikt te maken om te drinken, maar dit vereist een goede behandeling om onzuiverheden en ziekteverwekkende bacteriën te verwijderen. Een van de meest gebruikte methoden om regenwater te zuiveren is filtratie. Een filter kan worden gebruikt om vaste deeltjes en onzuiverheden uit het water te verwijderen. Er zijn verschillende soorten filters, zoals zandfilters, actieve koolfilters en keramische filters. Regenwater kan ook worden gesteriliseerd met methoden als chlorering of ozonering.

Deze methoden desinfecteren water door de miljoenen micro-organismen (met name virussen) die erin voorkomen per ml water te doden. Variërend van ongeveer 25 tot 65 nanometer. Na behandeling is regenwater even veilig als leidingwater om in uw voedsel te gebruiken. Uw water zal geen verontreinigingen en andere minerale stoffen meer bevatten die door de filtratie- en sterilisatiemethoden zijn verwijderd. Controleer daarom regelmatig de kwaliteit van uw water om er zeker van te zijn dat het veilig is om te gebruiken. Dit is nog steeds een extra beveiliging. En vooral: drink nooit regenwater zonder eerst toestemming van het gemeentehuis te hebben gekregen!

Leer meer over regenwateropvang: een stap naar geld besparen en het milieu beschermen

Om het experiment te starten, kiest u in onze winkel het regenwateropvangsysteem dat het beste bij uw behoeften past. In afwachting van goedkeuring door de gemeente. Je kunt de resultaten van je wateranalyses ook gebruiken voor niet-gezondheidsdoeleinden. Je kunt een vijver vullen met vissen. De vloeren in je huis schoonmaken, de regenput vullen, je fiets wassen, je terras schoonmaken, enz. Bovendien, zonder het te gebruiken voor voedsel, is het verspreiden van regenwater voor het schoonmaken, besproeien en wassen een bron die u helpt geld te besparen zonder uw gezondheid te schaden.

Is het mogelijk om regenwater af te voeren?

Het is mogelijk om regenwater af te voeren, maar het is belangrijk dit op verantwoorde wijze te doen om overstromingen en waterverontreiniging te voorkomen.

Er zijn verschillende methoden om regenwater af te voeren, zoals :

  • Natuurlijke infiltratie door de bodem: dit apparaat laat het regenwater in de bodem infiltreren. Het water wordt dan gebruikt door planten en bomen. Deze methode is bijzonder doeltreffend om het risico van overstromingen te beperken en het grondwater te beschermen.

  • Regenwateropvang: bij deze techniek wordt regenwater opgevangen in een reservoir. Wij bieden flexibele tanks of skimmers aan tegen onklopbare prijzen. U kunt het later gebruiken voor huishoudelijke of agrarische doeleinden. Het is een goede economische en ecologische manier om water op te vangen. Dit is nuttig voor landelijke gebieden of voor mensen die hun drinkwaterverbruik willen verminderen. Deze apparatuur heeft een interessante levensduur, mits u het juiste product van topkwaliteit kiest!

  • Infiltratiebekkens: deze zijn vergelijkbaar met retentiebekkens, maar dienen eerder voor infiltratie dan voor opslag. Regenwater wordt in deze gebieden tijdelijk opgeslagen en in de bodem geïnfiltreerd. Deze behandelingen zijn duur, maar op lange termijn rendabel als het gaat om de terugwinning van miljoenen liters regenwater.

  • Groene daken: bij deze methode worden planten op daken geplaatst om regenwater te absorberen en overstromingen bij hevige regenval te beperken. Dit draagt bij tot het beheer en de controle van regenwater.

Conclusie

Kortom, het is mogelijk om regenwater drinkbaar te maken door passende filtratie- en sterilisatiemethoden toe te passen. Het is echter belangrijk om de behandelingsstappen correct te volgen. U moet ook de kwaliteit van uw water controleren . U kunt er zeker van zijn dat de productie van uw regenwater tot drinkwater geen gevaar oplevert voor uw gezondheid. En vergeet niet dat het drinken van regenwater overal in Frankrijk verboden is. Het is verplicht om de installatie van je regenwateropvangsysteem en de distributiemethode ervan aan te geven bij de gemeente. Vervolgens moet u het regenwater dat wordt opgevangen in uw flexibele PVC-stortbak of regenwateropvangtank laten analyseren. Er zij op gewezen dat regenwater valt onder de wettelijke regeling van de artikelen 640 tot en met 643 van het Burgerlijk Wetboek.

Deel het!
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Vind uw flexibele tank tegen de beste prijs!
Door te investeren in een watercollector bespaart u geld op uw rekeningen en helpt u tegelijkertijd de hulpbronnen van onze planeet te beschermen.
Populaire artikelen
Ontvang het laatste nieuws

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en mis geen enkele promotie!

Geen spam, alleen meldingen over nieuwe producten, updates en promoties.

Categorieën

Andere artikelen